Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Urlop macierzyński i rodzicielski przysługuje wyłącznie pracownikom, czyli osobom pracującym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 

O tym, jak długo może trwać urlop macierzyński i rodzicielski przeczytasz tutaj. Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński, kiedy o rodzicielski? Który wniosek jest konieczny? Poniżej informacje co i kiedy należy przygotować.

 

 

Rozpoczęcie urlopu przed porodem

Urlop macierzyński można rozpocząć nie wcześniej niż 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Wniosek o urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu powinien zawierać imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie daty, od której ma być udzielony urlop. Konieczne jest tutaj zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, określające przewidywaną datę porodu. Do wniosku należy dołączyć jego kopię.

 

Urlop macierzyński od dnia urodzenia dziecka

Najczęściej urlop macierzyński rozpoczyna się z dniem urodzenia dziecka. Wniosek w tym przypadku nie jest konieczny. Żaden przepis prawny nie nakłada na kobietę obowiązku złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Sam fakt urodzenia dziecka powoduje jego rozpoczęcie. Konieczne jest jednak powiadomienie pracodawcy o porodzie i dostarczenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Często jednak praktykuje się składanie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym datę porodu.

 

Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca

Jeśli urlop macierzyński przejmuje ojciec dziecka, musi on złożyć pisemny wniosek, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.  Przypominam, że możliwość ta jest dopuszczalna po wykorzystaniu przez matkę po porodzie  co najmniej 14 tygodni urlopu. Matka składa wniosek do swojego pracodawcy w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu macierzyńskiego w terminie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Wniosek ten powinien zawierać imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie terminu powrotu do pracy. Do wniosku dołącza się kopię wniosku pracownika-ojca o przejęciu urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek.

 

Urlop rodzicielski

O urlop rodzicielski można ubiegać się dopiero po uprzednim wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim powinien zawierać: imię i nazwisko pracownicy, imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop oraz wskazanie daty, od której ma być on udzielony.

W przypadku, gdy tylko jedno z rodziców będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego należy dołączyć do wniosku oświadczenie drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie.

Jeśli drugi rodzic będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego – oświadczenie o korzystaniu. Oświadczenia te są konieczne, bowiem przepisy zezwalają na jednoczesne korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców.

 

Łączny wniosek o roczny urlop

Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Upływ 21 dni nie pozbawia pracownicy prawa do urlopu, ale zmienia zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Co to oznacza? Jeśli matka zdecyduje, że chce wykorzystać cały tzw. roczny urlop i złoży wniosek w terminie 21 dni po porodzie, otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały ten okres.  Złożenie wniosku po terminie lub brak deklaracji korzystania z całości urlopów powoduje wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% (za pierwsze 26 tygodni) i 60% za pozostały okres.

 

 

Wzory wniosków o urlopy i zwolnienia związane z rodzicielstwem możesz znaleźć tutaj lub zapytać o wzór pracodawcę.

 

 

 

Masz pytania w tym temacie? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w sporządzeniu pisma?   

Napisz!  Formularz kontaktowy  lub mail: info@argumente.pl 

 

 

Uważasz, że informacje są przydatne? Polub lub udostępnij wpis!

To może Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *